CDM soi chi tiết Trấn Thành chuyển khoản trăm triệu để mua nước hoa trong tờ giấy sao kê

Mới đây, Trấn Thành đã tung 100 trang sao kê ngân hàng và giải trình chi tiết về tiền quyên góp từ thiện miền Trung. Sau khi nam MC làm rõ mọi chuyện, một số cư dân mạng đã soi từng trang sao kê và phát hiện ra chi tiết chuyển khoản với nội dung: “Trấn Thành chuyển tiền mua nước hoa”. Dù đã bị che đen thông tin nhưng con số chuyển khoản được đoán là lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng “giải oan” cho Trấn Thành. Thực chất, đoạn chuyển khoản này được cắt ra từ hình ảnh giấy sao kê bao gồm 2 phần: Phần trên là giao dịch từ thiện, phần dưới là giao dịch cá nhân của Trấn Thành. Giao dịch mua nước hoa nằm trong phần dưới của tờ sao kê.

Trong bài giải trình của mình, MC Trấn Thành cũng nói rõ về việc dùng tài khoản riêng (không phải tài khoản nhận quyên góp) để chuyển một phần tiền từ thiện nên trong sao kê sẽ có cả giao dịch cá nhân của anh.

Từ sau dòng được đánh dấu X là giao dịch cá nhân của Trấn Thành, khoản tiền mua nước hoa nằm trong phần này.

Mới đây, Trấn Thành đã tung 100 trang sao kê ngân hàng và giải trình chi tiết về tiền quyên góp từ thiện miền Trung. Sau khi nam MC làm rõ mọi chuyện, một số cư dân mạng đã soi từng trang sao kê và phát hiện ra chi tiết chuyển khoản với nội dung: “Trấn Thành chuyển tiền mua nước hoa”. Dù đã bị che đen thông tin nhưng con số chuyển khoản được đoán là lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng “giải oan” cho Trấn Thành. Thực chất, đoạn chuyển khoản này được cắt ra từ hình ảnh giấy sao kê bao gồm 2 phần: Phần trên là giao dịch từ thiện, phần dưới là giao dịch cá nhân của Trấn Thành. Giao dịch mua nước hoa nằm trong phần dưới của tờ sao kê.

Trong bài giải trình của mình, MC Trấn Thành cũng nói rõ về việc dùng tài khoản riêng (không phải tài khoản nhận quyên góp) để chuyển một phần tiền từ thiện nên trong sao kê sẽ có cả giao dịch cá nhân của anh.

Từ sau dòng được đánh dấu X là giao dịch cá nhân của Trấn Thành, khoản tiền mua nước hoa nằm trong phần này.

Mới đây, Trấn Thành đã tung 100 trang sao kê ngân hàng và giải trình chi tiết về tiền quyên góp từ thiện miền Trung. Sau khi nam MC làm rõ mọi chuyện, một số cư dân mạng đã soi từng trang sao kê và phát hiện ra chi tiết chuyển khoản với nội dung: “Trấn Thành chuyển tiền mua nước hoa”. Dù đã bị che đen thông tin nhưng con số chuyển khoản được đoán là lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng “giải oan” cho Trấn Thành. Thực chất, đoạn chuyển khoản này được cắt ra từ hình ảnh giấy sao kê bao gồm 2 phần: Phần trên là giao dịch từ thiện, phần dưới là giao dịch cá nhân của Trấn Thành. Giao dịch mua nước hoa nằm trong phần dưới của tờ sao kê.

Trong bài giải trình của mình, MC Trấn Thành cũng nói rõ về việc dùng tài khoản riêng (không phải tài khoản nhận quyên góp) để chuyển một phần tiền từ thiện nên trong sao kê sẽ có cả giao dịch cá nhân của anh.

Từ sau dòng được đánh dấu X là giao dịch cá nhân của Trấn Thành, khoản tiền mua nước hoa nằm trong phần này.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*